لوله های مکش با هدف بکارگیری در سوپورت ( فریم) لایروب های با ساختار استاندارد

توضیحات

لوله های مکش، بخش لاینفک تجهیزات لایروب می باشد . در نتیجه ی انعطاف این نوع لوله ها، استخراج حجم بسیار زیادی از خاک ( لای ) حاصل می گردد که امکان برخورداری از بهره وری بالا را برای مشتری فراهم می آورد.

این نوع لوله از ساختار الیاف الاستیکی و اجزای تقویتی تشکیل شده و در خط خلاء بین پمپ و سوپورت ( فریم ) لایروب نصب می گردد. این لوله قابلت اجرا در دو حالت را دارد: با افزایش زاویه خمش 90 درجه و برای ساختار استاندارد با زاویه خمش 60 درجه