مخروطی

توضیحات

سه راهی ها   بعنوان قطعه ای  از سیستم لوله های انتقال " کامپوزیت" در محل هایی که  نیاز به جداسازی و یا تلفیق جریانهای مواد مورد جابجایی وجود دارد،  بکارگرفته می شود.

مونتاژ آن  بوسیله ی پیچ ها  محقق گردیده و نیاز به استفاده از  ابزارهای حرفه ای نیست

کالکتو

توضیحات

این محصول  جریان های مواد و متریال انتقالی  را تلفیق می نماید. در مقایسه با سه راهی ،  از تعداد خروجی بیشتری برخوردار می باشد که در این میان  امکان کارکرد حداکثری تجهیزات را تامین می نماید.

فناوری منحصربفرد تولید  امکان ساخت کالکتور هایی را  با سایز و در اشکال مختلف، بسته به  شرایط استفاده از آنها ، میسر ساخته است.

مخروطی با روکش پلاستیکی

توضیحات

این محصول برای عبور و انتقال  روان ترکیبات از یک قطر لوله به قطر دیگری  است. بموجب قابلیت کاهش آشفتگی جریان ، فرسایش سیستم  لوله کشی کاهش می یابد، بدین طریق کار بی وقفه را در قسمت های  با فرسودگی سایشی فراهم می نماید.

انتقال یا عبور  با زاویه شیب 6 درجه  نسبت به محور ( زاویه کل 12 درجه )  ایجاد می گردد.