لوله ی شستشو

توضیحات

در نتیجه ی ساختار منعطف و فلکسیبل این لوله ، انتقال بی وقفه آب بمنظور روان نمودن خاک ( لای ) میسر می گردد که بدینوسیله عملکرد مستمر لایروب تامین و امکان حصول بهره وری بیشینه بهنگام استفاده از لایروب میسر می گردد.

سازه ی اسکلت لوله انتقال از الیاف الاستیکی تشکیل شده است. این نوع لوله در دو حالت قابل اجراست : به صورت فلنجی و بدون فلنج.