زانویی نیمه منعطف الاستیته ( الاستیکی)

توضیحات

این محصول در پیچیده ترین قسمت های سیستم لوله کشی بمنظور تغییر جهت جریان ترکیبات ساینده حین انتقال آنها، مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت در برابر فرسودگی و سایش، حداقل مقاومت با جریان و شعاع افزایش یافته ی خمش ، همگی طول عمر مستمر آن را تامین می کنند که این امر دستیابی به نتیجه ی حداکثری در کار را میسر می سازد.

با درنظرگیری این امر که زانویی ها در قسمت های آسیب دیده تحت فرسایش افزایشی نصب می گردند، ساختار زانویی نیمه منعطف، آشفتگی جریان را کاهش داده و بار ضربه ای بر سطح زانویی را کاهش می دهد.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.