لوله شناور دارای شناور های پلاستیکی با هدف بکارگیری در رودخانه ها و کاریرها در ساختار لایروبهای الکتریکی

توضیحات

این محصول ، راه حل اقتصادی بمنظور بکارگیری در ساختار لایروب های الکتریکی می باشد. ساختار منحصربفرد که امکان کارگذاری کابل قدرت برق را دارد، انتخابی بهینه برای استفاده از حوضچه های نه چندان بزرگ می باشد.

قسمت بالایی شناور به گونه ای طراحی شده است که امکان واژگونی آنرا حین بکارگیری ، ازبین می برد. بموجب استفاده از کمک فنرهای الاستیکی ، شناورها به طور یکنواخت در امتداد لوله ها توزیع شده اند و جابجا نمی گردند.