لوله رابط به جای اتصالات توپی

توضیحات

این محصول، در نتیجه ی استحکام در برابر فرسودگی ، انعطاف و یکپارچه بودن اتصال آن به قسمت های فلزی ، عملکرد بی وقفه لوله شناور را بدون افت هیدورلیکی تامین می گردد.بدین طریق ، تاثیر بیشینه ی اقتصادی در مقایسه با قطعات فلزی دارای بعد، تضمین خواهد شد.

در لوله مورد نظر ، فلنج چرخشی با ساختار تقویت شده مورد استفاده قرار گرفته است.

ساختار ( اسکلت ) لوله از الیاف الاستیکی تشکیل شده است.