لوله انتقال ساحلی با سازه استاندارد

توضیحات

این نوع لوله، بخش لاینفک لوله های تامین کننده ی انتقال سیالات هیدرولیکی ساینده در خطوط ساحلی می باشد. مقاومت در برابر فرسودگی و تداوم در استفاده این محصول این امکان را فراهم می آورد تا بهره وری بیشینه ی اقتصادی بهنگام کار در پروژه های بلند مدت تامین گردد.

برای این نوع لوله دو حالت اجرایی وجود دارد :

-اسکلت ( ساختار ) قدرتی که از الیاف ساخته شده و تامین کننده ی استحکام لوله و توزیع یکنواخت بارهای ( فشار ) داخلی است.

- اجرای تقویت شده ی ساحلی، امکان بکارگیری آنها در فشارهای بالا را فراهم نموده و تاثیر ضد خلاء بهمراه دارد.