کارگذاری لوله های شرکت «کامپوزیت» در کاسپین

شرکت " کاسپین مارین سرویس" آذربایجان عملیات لایروبی عمقی جدیدی را در حوزه دریای کاسپین آغاز نموده است. لوله های " کامپوزیت " با شناورهای RPF در ترکیب با لایروب های " دامین" مورد استفاده قرار می گیرند. عملیات لایروبی مستقیماً در جزیره ی "پیرالاهی" اجرا می گردد. در حال حاضر شناور لایروب به میزان 10.000 متر مکعب از حجم عملیات را پیش رفته است.