IME حضور شرکت “کامپوزیت” در نمایشگاه 2017

هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن و متالوژی IME 2017 در شهر کلکته هند مورخ 8-11 نوامبر سال 2017 برگزار گردید. امسال 241 شرکت از 25 کشور جهان، در محوطه ی نمایشگاهی به مساحت 18000 متر مربع که طبق طبقه بندی کشورهای حاضر به پنج منطقه تقسیم شده بود، حضور یافتند. تعداد کل بازدیدکنندگان این نمایشگان 16000 نفر اعلام گردید . شرکت " کامپوزیت" بهمراه شرکت واسط فروش خود " SRB" در این نمایشگاه شرکت نمودند. هم زمان با این نمایشگاه برای اولین با ر لوله ها توسط شرکت Jindal Steel & Power Ltd مورد آزمایش قرار گرفتند. از تمامی بازدیدگنندگان تشکر کرده و منظر حضور شما در سال آتی خواهیم بود.