لوله های انتقال با پوشش لاستیکی

توضیحات

مزیت اصلی این لوله ی دارای پوشش لاستیکی، در ظرفیت تحمل پذیری و مقاومت در برابر تاثیرات بیرونی و داخلی می باشد. این امر به شما این امکان را می دهد تا با بهره وری بیشینه کار کنید.

این لوله از ساختار محکمی برخوردار است که می تواند حتی عملکرد آنرا تحت فشار بالا تامین سازد.